Kontrola oceľových lán

Kontrola oceľových lán

Kontrola oceľových lán

Nedeštruktívna kontrola oceľových lán umožňuje kontrolu všetkých druhov oceľových lán, tyčí a drôtov vyrobených z feromagnetických materiálov. Touto metódou je možné zistiť necelistvosti povrchové aj vnútorné. Prípadné mazivo na lane nie je prekážkou, pokiaľ ho nie je príliš a umožňuje priechod lana magnetickú hlavou.

Táto metóda je založená na princípe zmagnetovania oceľového lana a následnej analýze rozptylových tokov a zmien rozloženia magnetického poľa v magnetickej hlave. Pre ND kontrolu využívame jednosmerné magnetické pole, ktoré je generované neodymovými magnetmi. Magnetický obvod je tvorený telom magnetizačnej hlavy, jednotlivými pólmi a oceľovým lanom. Magnetický tok tvoria magnetické siločiary ako uzavreté krivky prechádzajúce magnetickým obvodom.

V ideálnom prípade, pokiaľ nahradíme oceľové lano tyčou, prechádza magnetický tok len jednotlivými časťami magnetického obvodu a nevystupuje z tyče von. V prípade, že sa v zmagnetovanej časti tyče vyskytne necelistvosť materiálu spôsobujúca zvýšenie magnetického odporu, dôjde k zmene rozloženia magnetického poľa v magnetizačnej hlave. Vplyvom tejto zmeny vznikajú rozptylové toky, čo sú časti magnetického toku, ktoré vystupujú nad povrch magnetovanej časti. Tieto zmeny rozloženia magnetického poľa a rozptylové toky sú snímané pomocou indukčných snímačov a Hallových sond meracieho systému a signál je ďalej spracovávaný a následne vyhodnocovaný.

Meranie pomocou tejto metódy však môže ovplyvňovať veľký počet vplyvov (rýchlosť, vibrácie, rušenie atď.) a preto je kladený veľký dôraz na kvalitu vykonania samotného merania. Neoddeliteľnou súčasťou merania je tiež vizuálna kontrola, pri ktorej sú vyhľadané jednotlivé indikácie poukazujúce na celkový stav lana. Samotné vyhodnotenie nameraného signálu je operáciou vyžadujúcou roky praxe, bez ktorej nemožno (predovšetkým u hraničných prípadov) určiť mieru skutočného poškodenia a stanoviť dobu reálnej životnosti laná.

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty