Novinky

Novinky

Bezpečnosť práce: Ako zabezpečiť ochranu pri práci vo výškach?

Práce vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou predstavujú jedny z najnebezpečnejších činností. Ide o každú prácu na mieste, z ktorého môžete spadnúť a zraniť sa, ak by neboli prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia. Čo všetko musíte urobiť, aby ste pri práci vo výškach zabezpečili ochranu svojim zamestnancom aj sebe?

Vyhodnotenie všetkých rizík

Pracovať vo výškach môžete jednorázovo, ak si to vyžaduje konkrétna úloha, alebo môže ísť o súčasť vašich denných povinností. V každom prípade ešte pred samotným začiatkom práce zhodnoťte všetky riziká a príjmite tie správne bezpečnostné opatrenia.

Zhodnotenie rizík a z nich vyplývajúce bezpečnostné opatrenia sú základom práce vo výškach, najmä keď pracujete:

  • vo výške nad 1,5 m a nemôžete pracovať z pevnej a bezpečnej drevenej podlahy
  • z pohyblivej pracovnej plošiny
  • z rebríka vo výške nad 5 m

Ďalšie informcie: Ako správne pracovať na rebríkoch, lešení, na streche?

Zabezpečenie proti pádu

Pád je prirodzene prvá vec, ktorá sa vám môže prihodiť pri práci vo výškach. Aby ste predišli pádu a zraneniam, musíte podľa Vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach vykonať ochranu kolektívnym alebo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života.

  • Kolektívne zabezpečenie – všetky ochranné a záchytné konštrukcie (zábradlia, ohradenia, lešenia, záchytné siete, atď.) musia byť dostatočne pevné a odolné voči vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom. Musia byť upevnené tak, aby bezpečne uniesli predpokladané namáhanie
  • Osobné zabezpečenie – musí sa použiť vždy, keď nie je možné použiť a zabezpečiť kolektívne zabezpečenie. Ide najmä o prostriedky, ako bezpečnostné lano, pás, postroj, skracovač lana, samonavíjacia kladka, bezpečnostná brzda a všetky prostriedky na spúšťanie a vyťahovanie. Prostriedky osobného zabezpečenia musia zodpovedať požiadavkám podľa STN (Slovenská technická norma) a musia byť pravidelne kontrolované.

Viac sa dozviete: Bezpečnosť pri práci vo výškach

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty