Novinky

Novinky

Opravy a rekonštrukcie zdvíhacích zariadení

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou zdvíhacieho zariadenia, ktorou sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je typová skúška, úradná skúška, opakovaná úradná skúška, skúška po oprave, skúška po rekonštrukcii. Zákonom stanovené odborné prehliadky a odborné skúšky, musí vždy vykonávať odborne spôsobilá fyzická osoba (revízny technik) v zmysle platnej legislatívy, STN a technických predpisov. Výsledkom revízie je písomný doklad – revízna správa.

REALIZUJEME KOMPLEXNÉ REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Revízie zdvíhacích zariadení preveria funkčnosť a bezpečnosť zdvíhacieho zariadenia. Po ich absolvovaní vám revízny technik vystaví doklad, teda revíznu správu o vykonaní revízie zdvíhacieho zariadenia. Samozrejme u nás je to možné aj elektronicky.

Pri revíziach dochádza často k objavení chýb na zartiadení. Preto sú potrené opravy.

My vykonávame opravy a rekonštrukcie ručných kladkostrojov, elektrických kladkostrojov, mostových, portálových, stĺpových žeriavov v rozsahu: 

  • preventívna údržba, bežné opravy zdvíhacích zariadení,
  • výmena opotrebovaných dielov kladkostrojov, žeriavov,
  • generálna oprava a rekonštrukcia, zvýšenie nosnosti zdvíhacieho zariadenia,
  • rekonštrukcie a opravy elektroinštalácií a rozvádzačov,
  • opravy ovládania žeriavov, prerábky káblových ovládaní na rádiové ovládania žeriavov,
  • rekonštrukcie a opravy pojazdových mechanizmov žeriavov a kladkostrojov,
  • opravy zvarov zdvíhacích zariadení, atď...

V rámci odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) ponúkame tiež možnosť odstránenia závady zistených pri vykonaní odborných skúšok. Súčasťou našich služieb je taktiež odborné technické poradenstvo.  

Viac sa dozviete: Revízie a opravy zdvíhacích zariadení

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty