Novinky

Novinky

Práca vo výškach z pohľadu BOZP

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Pri tejto činnosti sa musí pracovník chrániť proti pádu.

Pády z výšok predstavujú najčastejšiu príčinu zranení a smrteľných úrazov v stavebníctve. Medzi zdroje týchto úrazov patria: 

  • práca na lešení alebo plošine bez zábradlia alebo bez správne umiestnených bezpečnostných pásov, 

  • nestabilné strechy, rebríky s nedostatočnou údržbou, zlým umiestnením a nedostatočným zabezpečením. 

Viac sa dozviete tu: Práca na streche

V podmienkach Európskej únie je najväčšie riziko úrazov v stavebníctve, kde každý rok pri úrazoch v stavebníctve príde o život viac ako 1 300 osôb. V celosvetovom meradle majú stavební robotníci v porovnaní s inými povolaniami trojnásobnú pravdepodobnosť smrteľného úrazu a dvojnásobnú pravdepodobnosť zranenia. Náklady na riešenie týchto úrazov sú vysoké nielen pre jednotlivca, ale aj pre zamestnávateľa a celú spoločnosť. 

Viac informácií tu: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Zabezpečenie proti pádu 

Ochrana pracovníkov proti pádu sa musí vykonať kolektívnym alebo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách a komunikáciách nad vodou alebo inými látkami, kde hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia, a od výšky 1,5 m na všetkých ostatných pracoviskách a komunikáciách, ak táto vyhláška neurčuje inak. 

Zaujíma vás táto téma? : Kotviace systémy pre bezpečnú prácu vo výške

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty