Novinky

Novinky

Revízie zdvíhacích zariadení

Revízie zdvíhacích zariadení predstavujú dôležitý proces zabezpečovania bezpečnosti a funkčnosti rôznych typov zdvíhacích zariadení, ako sú výťahy, žeriavy, pracovné plošiny, zdviháky a podobne. 

Revízie na technických zariadeniach zdvíhacích pozostávajú z: 

 • odborných prehliadok a odborných skúšok 
 • opráv a údržby 
 • rekonštrukcií 
 • montáže do funkčného celku 
 • nedeštruktívneho testovania magnetickou práškovou metódou 
 • nedeštruktívneho a deštruktívneho skúšania na trhacích stoliciach 

Odborné prehliadky a odborné skúšky, tzv. revízie vyhradených technických zariadení zdvíhacích je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona Národnej rady SR č.124/2006 Z.z. a Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., §9, §13. Prevádzkovateľ zdvíhacích zariadení musí zaistiť ich bezpečnú prevádzku dodržiavaním bezpečnostno-technických požiadaviek. Lehoty odborných prehliadok a skúšok platia podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktoré sú rozdelené podľa technického zaradenia zdvíhacieho, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty. 

Či už sa jedná o hydraulické zdvíhacie zariadenia s elektrickým alebo motorovým pohonomzdvíhacie plošinyzdvíhacie rampy, výťahy a iné, všetky typy si vyžadujú pravidelné revízie zdvíhacích zariadení vykonávané povereným revíznym technikom, ktorý preverí ich stav a bezpečnosť. 

Prehliadkou a skúškou zdvíhacieho zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je:

 • opakovaná úradná skúška
 • skúška po rekonštrukcií
 • montážna skúška
 • úradná skúška 
 • prehliadka a skúška po oprave 
 • odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostno technických požiadaviek podľa prílohy č.6 a 7 vyhlášky 508/2009 Z.z.

Viac o revíziách na: Revízie zdvíhacích zariadení

Viac o všeobecných informáciách o technických zariadeniach na: Vyhláška 508/2009 Z.z.

V rámci odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) ponúkame tiež možnosť odstránenia závady zistených pri vykonaní odborných skúšok. Súčasťou našich služieb je taktiež odborné technické poradenstvo.  

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty