Bremenový magnet - GP 250

Bremenový magnet - GP 250

Prvý magnet svojho druhu v súlade s normou UNI EN
13155. Je určený pre manipuláciu s oceľovými plechmi
s hrúbkou od 3 mm. Umožňuje jednoduché zdvíhanie
a manipuláciu so zväzkami vo zvislej alebo vodorovnej
polohe magnetu. Plechy a dosky je možné otáčať o 90°.
Vysoký bezpečnostný koefi cient 1:4 (testovaná nosnosť
až 4 násobná)!

KONŠTRUKCIA:

  • Unikátna konfi gurácia pólov znižuje odlupovanie tenkých plechov
  •  Aretácia vo vertikálnej polohe
  •  Bezpečnostná poistka vypínacej páky
Podrobná technická špecifikácia

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika

Tel/fax: 00421 33 73 420 30
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36 234 451
DIČ: 2020 173 012
IČ DPH: SK2020173012

Zobraziť kontakty