permanentný bremenový magnet NEOLIFT

Permanentný bremenový magnet NEOLIFT

Vylepšená verzia zapínania bremenového magnetu NEOLIFT
pomocou systému Easy Switch. Tento sytém Vám
umožní bremenový magnet zapínať i vypínať iba jednou
rukou a tým ušetríte minimálne 40% času.

KONŠTRUKCIA:
• Dvojitý magnetický obvod s neodymovými magnetmi
• Pre plochý i kruhový profi l materiálu
• Jednoduchá aktivácia magnetu
• Bezpečnostný koefi cient nosnosti 3:1 - odtrhová skúška nosnosti vykonávaná so vzduchovou medzerou
• Vysoká odolnosť pri prevádzke v náročnejších podmienkach
• Použitie magnetu je schválené pre teploty do 80 °C

APLIKÁCIE:
• Všade tam, kde sa pracuje s oceľou
• V dielňach, manipulácii s nástrojmi, obrobkami
• Na staveniskách, na manipuláciu s plechmi a profi lmy
• V skladoch na manipuláciu s plechmi, tyčami, výpalkami
• Výkovkami a trubkami

Podrobná technická špecifikácia

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty