permanentný magnet GP

Permanentný magnet GP

Prvý magnet svojho druhu v súlade s normou UNI EN
13155. Je určený pre manipuláciu s oceľovými plechmi
s hrúbkou od 3 mm. Umožňuje jednoduché zdvíhanie
a manipuláciu so zväzkami vo zvislej alebo vodorovnej
polohe magnetu. Plechy a dosky je možné otáčať o 90°.
Vysoký bezpečnostný koefi cient 1:4 (testovaná nosnosť
až 4 násobná)!

KONŠTRUKCIA:
• Unikátna konfi gurácia pólov znižuje odlupovanie tenkých plechov
• Aretácia vo vertikálnej polohe
• Bezpečnostná poistka vypínacej páky

Podrobná technická špecifikácia

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty