C-háky

C-háky

Štandardné C-háky sú určené predovšetkým na manipuláciu so zvitkami drôtov, papierov, drôtov s dutinou vo vodorovnej polohe. C-háky môže byť navrhnuté aj na prepravu iných typov bremien s dutinou.

Dĺžka úložnej časti je volená podľa šírky bremena. Je možné prepravovať aj viac kusov zvitkov zároveň.

Špeciálne možnosti prevedenia C-hákov:

  • C-hák s elektromotoricky poháňanou točňou - umožňuje kontrolované otáčanie bremena
  • C-hák s hremeňovým závesom - možnosť posúvania oka závesu do polohy ťažiska bremena
  • Viacnásobný C-hák - pre manipuláciu s viacero radami zvitkov
  • C-hák pre nasadzovanie zvitko drôtov na odvíjací třň
  • C-hák pre otáčanie zvitkov plechov z vodorovnej do zvislej polohy
  • C-hák s reťazovým závesom
  • C-hák s reťazovým závesom a prítlačným stolom
  • C-hák pre výkladku kontajnerov

Štandardné prevedenia C-hákov:

  • Štandardné prevedenie s pevným ťažiskom
  • Štandardné prevedenie s výkyvným závesom

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika

Tel/fax: 00421 33 73 420 30
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36 234 451
DIČ: 2020 173 012
IČ DPH: SK2020173012

Zobraziť kontakty