Revízie zdvíhacích zariadení

Revízie zdvíhacích zariadení

Revízie zdvíhacích zariadení

Prehliadkou a skúškou zdvíhacieho zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je:

 • typová skúška
 • úradná skúška
 • opakovaná úradná skúška
 • skúška po oprave
 • skúška po rekonštrukcii
 • odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostno technických požiadaviek podľa prílohy č.6 a 7 vyhlášky 508/2009 Z.z.,

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ SA VYKONÁVAJÚ:

 • pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
 • pred opakovaným uvedením do prevádzky:
  • po odstavení dlhšom ako jeden rok,
  • po demontáži a opätovnej montáži,
  • po rekonštrukcii alebo po oprave na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,
  • vtedy,ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
 • počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno technickými požiadavkami* alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

* Lehoty revízií - odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia zdvíhacieho sú uvedené vo Vyhláške 508/2009 Zz. v prílohách č. 6 a 7. a v technickej dokumentácii.

Elektronická evidencia zdvíhacích zariadení

Ponúkame vedenie evidencie vašich zdvíhacích zariadení na elektronickom portály, do ktorého máte prístup z akéhokoľvek zariadenia, pripojeného na internet (počítač, tablet, telefón).

Každé  zdvíhacie zariadenie má svoju vlastnú elektronickú kartu, na ktorej okamžite vidíte:

 • či má zariadenie platnú revíziu,
 • kedy je najbližšia plánovaná revízia zdvíhacieho zariadenia,
 • komu konkrétne je zdvíhacie zariadenie pridelné, prípadne na ktorej prevádzke je prevádzkované,
 • protokoly o revíziách (odborných prehliadkach a odborných skúškach).

Na kartu je možnosť nahrať rôzne dokumenty, napr.:

 • ES Vyhlásenie o zhode,
 • Návod na používanie,
 • fotografie atď...

Opravy a rekonštrukcie zdvíhacích zariadení

Vykonávame opravy a rekonštrukcie ručných kladkostrojov, elektrických kladkostrojov, mostových, portálových, stĺpových žeriavov v rozsahu: 

 • preventívna údržba, bežné opravy zdvíhacích zariadení,
 • výmena opotrebovaných dielov kladkostrojov, žeriavov,
 • generálna oprava a rekonštrukcia, zvýšenie nosnosti zdvíhacieho zariadenia,
 • rekonštrukcie a opravy elektroinštalácií a rozvádzačov,
 • opravy ovládania žeriavov, prerábky káblových ovládaní na rádiové ovládania žeriavov,
 • rekonštrukcie a opravy pojazdových mechanizmov žeriavov a kladkostrojov,
 • opravy zvarov zdvíhacích zariadení, atď...

Montáže žeriavov a iných zdvíhacích zariadení

Realizujeme kompletné montáže zdvíhacích zariadení, napr.:

 • mostových žeriavov,
 • portálových žeriavov,
 • stĺpových žeriavov,
 • konzolových žeriavov,
 • žeriavových dráh,
 • podvesných žeriavových systémov,
 • elektrických kladkostrojov,
 • ručných kladkostrojov, atď...

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty