Ultrazvuková metóda

Ultrazvuková metóda

Ultrazvuková metóda

Ultrazvuková metóda merania je založená na vysielaní ultrazvuku do materiálu a jeho následnej detekcii a analýze. Zo všetkých nami používaných metód má ultrazvuk najväčší rozsah. Pomocou tejto metódy zisťujeme necelistvosti v celom objeme skúšaného materiálu a to v závislosti na štruktúre i kvalite povrchu a jeho geometriu.

Najpoužívanejším variantom je metóda pulzná, ktorá funguje na princípe vysielania ultrazvukových pulzov do materiálu - tie sú následne detekované a analyzované. Táto metóda funguje na rovnakom princípe, ktorý využívajú aj lode mapujúce morské dno pomocou sonaru. Hlavnou výhodou ultrazvukovej metódy je vysoká presnosť, veľký rozsah a okamžité zobrazenie výsledku skúšky.

Ultrazvukovú metódu využívame napríklad pri kontrolách:

  • zvarov
  • korozívneho úbytku materiálu
  • hrúbky materiálu
  • plechov
  • čapov
  • kladkových batérií bez demontáže
  • hriadeľom
  • a ďalších...

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty